cropped-vlissingen-arsenaal.jpg

Lidmaatschap

Woont u in Rosenburg of Lammerenburg?
Voor €23,- per gezin per jaar kunt u lid worden. Leden van de wijkvereniging krijgen niet alleen korting op deelname aan activiteiten, maar krijgen tevens korting bij een aantal bedrijven. (Zie sponsors)

Het aanmeldingsformulier kunt u printen en inleveren bij het secretariaat, Paalhoofd 9, 4386 HB Vlissingen. Of invullen en mailen naar secretariaat@waterwijken.nl

Download : Aanmeldings Formulier Lidmaatschap

Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen dan moet dit 1 maand voordat het nieuwe jaar begint. Opzeggen kan via een mail naar secretariaat@waterwijken.nl.

 

Bankrelatie
Rabobank, rekeningnummer NL 38 RABO 0303 8580 79 t.n.v. Wijkvereniging Water Wijken

Wij verzoeken u om eventuele wijzigingen in gezinssamenstelling door te geven aan het secretariaat: secretariaat@waterwijken.nl